پرش به محتوا

از فمینیسم شیلی چه می‌دانیم؟(بخش اول)

در میانه‌ی تاریکی‌ها از دوستی‌ها، از مقاومت‌ها، از جنبش‌های دیگر سخن بگو! لعیا هوشیاری این روزها که بیش از هر چیز با کمرنگ و خاموش شدن صداهای جنبش زن، زندگی، آزادی دل‌مردگی، خستگی و فروپاشی پیش روی ماست گمان کردم پناه بردن به تاریخ و جنبش‌هایی مترقی در میان فمینیست‌های...

نام من و مبارزه‌ی ما

یگانه خویی الهه سروش‌نیا در ارایه‌ی نام من فروغ: ایماژ سرگردان فروغ در فضای روشنفکری از «نام» سخن می‌گوید. نه فقط از نام، که از نام برای زنان. از چندسو به این مقوله می‌پردازد. از نام‌گذاردن روی زنان توسط مردان، از جایگاهی که نام‌گذارنده از قِبلِ این نامگذاری اشغال می‌کند،...

خودکشی اعتراضی: پس‌گرفتن مرگ

محمدمرادی: تبعید شده از زندگی، مرده در مرگ سایه شادی صورت ورتر پر رمز و رازتر از صورت زندگی نو است در میان خیزشی که یک آرشیو از تصاویر مقاومت را پربار می کند، می خواهم از یک تصویر حذف شده بنویسم. این متن در امتداد متن «اعتصاب غذا: پس...

این یک فقدان جمعی است 

لعیا هوشیاری ​ حرف‌های پیرزن ۷۷ ساله که حتی نامی از او نمی‌دانیم؛ آنقدر دقیق، عمیق و صریح  بیان شده که حکایت از حضور بالقوه‌ی یک رهبر ارگانیک می‌دهد. رهبر بالقوه‌ای که در زیر غبار رهبری‌های غیرارگانیکِ از بالا به پایینِ مردانه پنهان شده است. اما او زیر این نهان‌شدگی...

اصوات رهایی

به زنان سرودخوان زندان اوینو تمامی آنهاکه هرلحظه زمزمه می‌کننداصوات شادی و رهایی را  ​سما اوریاد زمانش رسیده است آواهای کشیده آی صدای دست‌هازمان کسره‌ها و ضمه‌ها‌ی بلند و گویاآیصدای ضرب گرفتن دست‌هامرتب و با همبا همبا هم:با هم توی سینه‌اش جان جان جانیه جنگل ستاره داره اما شما خوب می‌دانیدستاره از دست نشده است...

بیانیه‌ی کمیته‌های مقاومت، اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌های زنان و کمپین‌های مردمی در سودان

مقدمه تنیده: تاریخ سودان همچو دیگر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا سرشار از تجربه‌های ستم، استعمار و مقاومت، مبارزه بوده است. اگر تنها به انقلاب سودان در سال ۲۰۱۹ پس از سقوط حکومت دیکتاتوری عمر البشیر نگاهی بیاندازیم، متوجه می‌شویم که این انقلاب و حوادث به دنبال آن درس‌های آموزنده‌ای...

از ترس تا خشم؛ یا چطور تروماهای میان­‌نسلی به آینده‌­ای رهایی‌بخش خواهد انجامید؟

به‌جای مقدمه هاله میرمیری این نوشتار درست مانند نویسنده‌اش از اساس چندپاره است؛ آش‌ولاش گیرکرده در مختصات زمان و مکانی متفاوت، بیرون و درون جغرافیا رخدادهایی که منقطع اما پیوسته در حال به وقوع پیوستن در ایران هستند. نویسنده برای پیوند میان آنچه به یاد می‌آورد، آنچه هست و امکان‌هایی...